Reports

របាយការណ៍ប្រជុំស្តីពីការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព និងថវិកាឆ្នាំ២០២១ សម្រាប់ត្រីមាសទី១ របស់គម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មខ្នាតតូចនៅតំបន់ទន្លេសាប ជំហាន២ (TSSD-AF)