ការចុះពិនិត្យតាមដាន និងបង្ហាញបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកង្កែប ខេត្តកំពង់ធំ

នៅថ្ងៃចន្ទ ទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមការងារមន្រ្តីកសិកម្មស្រុក AERISO របស់គម្រោងTSSD-AF នៃខេត្តកំពង់ធំ បានចុះពិនិត្យតាមដាន និងកែលម្អរ បង្ហាញបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមកង្កែប នៅស្រុកស្ទោង ចំនួន០៣បង្ហាញ និងស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក ចំនួន ០២បង្ហាញ ដោយគាំទ្រដោយគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មខ្នាតតូចតំបន់ទន្លេសាបជំហាន២ (TSSD-AF)។

width=