ការបង្ហាញផលិតកម្មដំណាំបន្លែ សណ្តែកគួរ និងត្រសក់ ក្នុងខេត្តព្រៃវែង

នៅថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ លោកប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោងថ្នាក់ខេត្ត និងមន្រ្តីអនុវត្តគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មខ្នាតតូចនៅតំបន់ទន្លេសាប ជំហាន២ TSSD-AF ក្នុងខេត្តព្រៃវែង បានចុះពិនិត្យ និងណែនាំកសិករបង្ហាញផលិតកម្មដំណាំបន្លែ ពីការកាត់ខ្នែង និងស្លឹកសណ្តែកគួរ និងត្រសក់នៅភូមិខ្នារ ឃុំព្រៃទទឹង ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល និងភូមិព្រៃសុធន់ ឃុំព្រៃខ្លា ស្រុកស្វាយអន្ទរ។

width=