ការបង្ហាញពីការចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែងនៅក្នុងអាង នៅភូមិខ្នារ ឃុំព្រៃទឹង ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ លោកប្រធានសម្របសម្រួលកសិកម្មខេត្តព្រៃវែង និងសហការី នៃគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៏កសិកម្មខ្នាតតូចនៅតំបន់ទន្លេសាប ជំហ៊ាន២ (TSSD-AF) បានរៀបចំទិវាបង្ហាញការចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែងនៅក្នុងអាង នៅភូមិខ្នារ ឃុំព្រៃទឹង ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ដើម្បីបង្ហាញអំពីបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីៗ និងចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ថ្មីៗ ពីកសិករគំរូទទួលបានជោគជ័យ ដែលមានអ្នកចូលរួមសរុប៣១នាក់ ស្រី១៦នាក់។

width=