ស្រែបង្ហាញពូជស្រូវកណ្តាលប្រកាន់រដូវផ្ការំដួល

ស្រែបង្ហាញពូជស្រូវ ប្រភេទស្រូវកណ្តាលប្រកាន់រដូវ ផ្ការំដួល សហការជាមួយ កសិករស៊ឹម ផួយ រស់នៅក្នុងភូមិ អង្គរក្នុង ឃុំដូនតី ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

អនុវត្តដោយក្រុមគាំទ្របច្ចេកទេសកសិកម្មស្រុកពញាក្រែក នៃគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មខ្នាតតូចនៅតំបន់ទន្លេសាប។

ឈ្មោះមន្ត្រីទទួលបន្ទុក លោក ជៀង សារិទ្ធ (០១២ ៩១១៧២៩)។