បច្ចេកទេសបន្ស៊ាំនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ លើផលិតកម្មចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងក្នុងស្រះប្លាស្ទិក

នៅថ្ងៃចន្ទ ទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ លោកប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោងថ្នាក់ខេត្ត និងមន្រ្តីអនុវត្តគម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មខ្នាតតូចនៅតំបន់ទន្លេសាប ជំហាន២ (TSSD-AF) ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានរៀបចំបង្ហាញបច្ចេកទេសបន្សាំនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ លើផលិតកម្មចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងក្នុងស្រះប្លាស្ទិក ដែលបង្ហាញពីការជ្រើសរើសពូជត្រី និងការដាក់កូនត្រីសម្រាប់ចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រុកគោលដៅចំនួនពីរ មានភូមិទួលប្រស់ ឃុំសេដា ស្រុកតំបែរ និងភូមិខ្សាក់ ឃុំពពេល ស្រុកពញាក្រែក ដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីគាំទ្រកសិកម្មថ្នាក់ខេត្ត ស្រុក លោកមេឃុំ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងមន្ត្រីផ្ដល់ព័ត៌មានចល័តឃុំ សេវាករទី៧ និងទី៨ កសិករក្រុមកែលម្អជីវភាព ព្រមទាំងមានកសិករចូលរួមចំនួន៣៦នាក់ ស្ត្រី១៨នាក់ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌគម្រោងTSSD-AF ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។

width=